ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ

Image

Ποιοι είμαστε ?

Η εταιρεία μας  ΔΟ.Σ.Ε.Κ. Α.Τ.Ε.(ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.) ιδρύθηκε στην Πάτρα, το έτος 1992, με ιδρυτικά μέλη της, τους πολιτικούς μηχανικούς Τηλέμαχο Ορφανουδάκη και Γεώργιο Ορφανουδάκη.

Drag & Drop Layout Builder

Helix Ultimate comes with visual drag & drop layout builder for faster website development.

Google and System Fonts

All system and Google fonts have been added to Helix Ultimate Framework.

Mega Menu Builder

Create an amazing mega menu quite easily using the new mega menu system.

Extended Blog Options

Ability to add featured image, gallery, video and audio to your Joomla article.

Everything in the Frontend

Struggling is over with the backend because you can do everything from the frontend.

Highly Customizable

Change Logo, height of the header and colors of all elements visually.

Δυναμική Παρουσία

Η εταιρεία , μπορεί να ολοκληρώσει κάθε έργο εντός της επικράτειας, κλπ
Image